Bij ProTrix staat een zorgvuldige omgang van persoonsgegevens voorop. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt ProTrix zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Omdat deze gegevensverwerkingen van ProTrix binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring legt ProTrix uit welke persoonsgegevens ProTrix verzamelt, waar deze voor worden gebruikt en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

ProTrix bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ProTrix worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens.

Registratiesysteem

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaart ProTrix de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en de gegevens van eerder door u geplaatste opdracht. ProTrix bewaart deze gegevens, zodat ProTrix met u in contact kan treden bij eventuele vragen over de dienstverlening, facturering en betalingen. ProTrix zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een licentieovereenkomst, die u met ProTrix sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienstverlening kan ProTrix persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Gebruikersnaam en wachtwoord

De gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. ProTrix gaat er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ProTrix zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat ProTrix hierop maatregelen kan nemen.